Arbetsmarknaden för en djursjukskötare idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben 
För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter