Bra att veta

Efterfrågan på djursjukskötare är stor. Det är svårt att komma in på den svenska utbildningen, men det går att studera utomlands och få svensk legitimation.