Lön före skatt

Medianlönen för djursjukskötare inom Naturvetarna var 2015 26 500 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 23 500 och 31 500 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.