Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa delar eller hela utbildningen utomlands. Kontakta SLU för information om den svenska utbildningen och Jordbruksverket för information om vad som gäller för att få svensk legitimation.