Djurskyddsinspektörers lön före skatt

Medianlönen för djurskyddsinspektörer inom Naturvetarna var 2015 30 600 kr, med ett spann från 28 100 kr till 33 400 kr. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.