Utbildning för att bli djurskyddsinspektör

De som arbetar som djurskyddsinspektörer är ofta agronomer eller lantmästare inriktade på husdjur, biologer, veterinärer eller miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Utbildningens längd

Längden är varierande beroende på utbildning. Tre år (180 hp) för en kandidat- eller lantmästarexamen och 4,5 år (270 hp) för en agronomexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Här kan du studera

Utbildningarna till agronom, lantmästare samt etologi- och djurskyddsprogrammet finns på SLU. Miljö- och hälsoskyddsprogram finns på Umeå universitet och Halmstad högskola. Biologprogram med möjlighet att inrikta sig mot etologi finns på Stockholms, Linköpings och Lunds universitet samt på Linnéuniversitetet. Vid Linnéuniversitetet finns även en påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot djurskydd (60 hp).