Utbildning för att bli fastighetsmäklare

Utbildningens längd

Utbildningen ska, enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter, omfatta minst 120 högskolepoäng. Läs mer på www.fmi.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Branschorganisationerna, till exempel Mäklarsamfundet, bedriver fort- och vidareutbildning, se www.maklarsamfundet.se .

Här kan du studera

Följande universitet och högskolor erbjuder programutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.
Universiteten och högskolorna har ett eget ansvar för att de erbjudna fastighetsmäklarutbildningarna är anpassade till rådande utbildningskrav.

Följande universitet och högskolor erbjuder påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.

Kurser i enstaka ämnen kan läsas även vid andra universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information.