Församlingspedagogers lön före skatt

Ingångslönen för en församlingspedagog har ökat de sista åren och är idag ca 24 000 kr per månad. Ingångslönen varierar dock mellan stiften. Efter tio år i yrket är medianlönen ca 27 000 kr per månad.