Utbildning för att bli församlingspedagog

Svenska kyrkan utreder just nu utformningen av samtliga utbildningar, men just nu består utbildningen till församlingspedagog av tre huvuddelar:

Du behöver gå Svenska kyrkans grundkurs. Dessutom behöver du en eftergymnasial pedagogisk fackutbildning som t.ex. förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare, grundskollärare, dramapedagog, eller teologie kandidatexamen. Den tredje delen är en pedagogisk profilutbildning under ett år som Svenska kyrkan ansvarar för. Den är förlagd till en folkhögskola.

Beroende på vilken pedagogisk fackutbildning du väljer blir utbildningens längd lite olika, men tillsammans med Svenska kyrkans grundkurs och den pedagogiska profilutbildningen på ett år blir det minst 3,5 år eftergymnasial utbildning.

Efter några år i yrket kan vissa församlingspedagoger få tjänster som handlar om utveckling, samordning, planering, utvärdering, organisering, budgetering och arbetsledning.

Här kan du studera
Svenska kyrkans grundkurs finns på 13 folkhögskolor. Pedagogisk fackutbildning ges på högskolor och universitet.

Pedagogisk profilutbildning ges vid Sigtuna och Jämshögs folkhögskolor. För mer information se www.folkhogskola.nu