Var och hur kan man arbeta som församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar med barn-, ungdoms-, konfirmand- och föräldragrupper och följer dem ofta under en längre tid. Det är församlingspedagogen som arrangerar läger, kurser och seminarier i församlingen. Många församlingspedagoger ingår också i nätverk med skolor, fritidsgårdar, och polisen.

Informationsverksamhet är ett område som snabbt växer inom kyrkan och många församlingspedagoger arbetar med församlingsblad och hemsidor och håller i församlingens kontakter med media.

I dag arbetar 2 700 personer med olika pedagogiska uppgifter i Svenska kyrkan. Av dem är 800 utbildade församlingspedagoger.

En församlingspedagog arbetar normalt i en församling, men Svenska kyrkan behöver också duktiga församlingspedagoger på andra håll. Pedagogen kan arbeta i olika kyrkliga utbildningar eller i utlandstjänst.

Församlingspedagoger är också efterfrågade utanför kyrkan, exempelvis inom skola och barnomsorg.