Så mycket får en fysiker i lön

Se under Naturvetare.