Var och hur kan du arbeta som fysiker

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Fysiker finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret eller på universitet och högskolor.

För områden som it, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan också bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. De värdesätts också som analytiker inom exempelvis finansbranschen.

De vanligaste yrkestitlarna för fysiker är forskare, doktorand, fysiker, konsult och post doc. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 2 500 yrkesverksamma fysiker i Sverige.

ASTRONOM

Astronomer är experter på universum, himlakroppar och annan materia i vårt universum. De allra flesta forskar och finns på landets universitet och högskolor. Vissa möjligheter finns också att arbeta med kommunikation och utbildning.

METEOROLOG

Se Meteorolog

SJUKHUSFYSIKER

se Sjukhusfysiker