Fysioterapeuters lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade beror på arbetsområde och var 2014 ca 23 500 kr per månad.
  • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 27 600 kr per månad.
  • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 29 600 kr per månad.