Var och hur arbetar en fysioterapeut?

Fysioterapeuten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och rehabilitering samt med habilitering hos personer med bestående funktionshinder. Hälsoproblem som fysioterapeuten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Fysioterapeutens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn till äldre människor. Flertalet av ca 10 500 yrkesverksamma medlemmar i Fysioterapeuterna arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting, till exempel på sjukhus, vårdcentral, äldrevård eller inom skolhälsovård. Ca 1 000 av kåren arbetar inom privata företag, till exempel med företagshälsovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen. Ca 1 700 är privatpraktiker.

Fysioterapeuter har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. En del av kåren ägnar sig åt undervisning och forskning.

Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, att handleda och utbilda, att utarbeta vård och rehabiliteringsplaner samt med att förebygga psykisk ohälsa. Många har också ledande befattningar.

Andra intressanta arbetsområden för en fysioterapeut är till exempel inom produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som fysioterapeut inom veterinärmedicin. Inom apoteket kan fysioterapeuten bistå med hälsoupplysning och rådgivning för egenvård. Fysioterapeuten kan även vara lämplig som biståndsbedömare, skadereglerare för personskador eller handläggare vid försäkringskassan.