Utlandsstudier

Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig utomlands och tvärtom?

Se avsnittet om utlandsstudier för mer information.