Hälsovetares lön före skatt

Ingångslön (median) för nyutexaminerade 2014 (cirka ett år efter examen): 20 000 kr per månad

Medianlön vid 35 års ålder (cirka 10-14 år efter examen): 30 770 kr per månad

Medianlön vid 45-49 års ålder (cirka 20-30 år efter examen): 31 800 kr per månad