Hälsovetares lön före skatt

Ingångslön (medelvärdet) för nyutexaminerade (cirka ett år efter examen): 26 000 kr per månad

Medianlön vid 35 års ålder (10-14 år efter examen): 30 344 kr per månad

Medianlön vid 45-49 års ålder (cirka 20-30 år efter examen): 31 575 kr per månad