Hälsovetares lön före skatt

Ingångslön för nyutexaminerade (0-5 år efter examen) l 23 500 kr per månad

Medianlön vid 35 års ålder (cirka 10-15 år efter examen): 31 000 kr per månad

Medianlön vid 45 års ålder (cirka 20 -30år efter examen): 32 450 kr per månad