Hippologers lön före skatt

Medianlön för hippologer inom Naturvetarna var 2015 29 400 kr per månad, med ett spann från 23 700 till 41 000 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.