Högskoleingenjör

En högskoleingenjör kan arbeta inom många olika områden, beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. Arbetet som högskoleingenjör är kreativt och ger goda möjligheter till personlig utveckling.  Högskoleingenjörsutbildningen leder till en yrkesexamen. Det betyder att den ger både bred teknisk kunskap och fördjupning inom ett specialområde. Även matematik och naturvetenskap ingår.  Utbildningen har fokus främst på tillämpning och utveckling av känd teknik. 

Sacoförbund som företräder yrket -

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

www.tj.nu

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se