Högskoleingenjörers lön före skatt

Lönerna för högskoleingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt inte minst erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet högskoleingenjörer arbetar.

För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2015 enligt Sveriges ingenjörers lönestatistik i spannet 25 000–31 000 kr per månad, med en median på 28 000. För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen 38 000, och efter 15 år i yrkeslivet (obs: inte 20 år - utbildningen började bedrivas permanent först 1993) 42 000 kr per månad. För chefer med motsvarande yrkeserfarenhet var medianlönen 8 000 respektive 10 000 kr högre. Lönerna kan vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.