Utlandsstudier

Se under Naturvetare. Studier utomlands är under årskurs 4-5 vanligt på Hortonomprogrammet.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Ja, den engelska examensbenämningen är Master of Science in Horticulture. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.