Så mycket tjänar man inom IT-yrken före skatt

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2015 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 41 600 kr och 15 år efter examen är medianlönen 48 000 kr. 

Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2015 var lönen för nyexaminerade privatanställda civilingenjörer inom data och IT 27 500–35 000 kr (median 30 500 kr) och för högskoleingenjörer 26 000–30 000 kr (median 28 000 kr). För uppgifter om löner för yrkeserfarna, se de särskilda avsnitten för civil- respektive högskoleingenjörer.

Datavetare inom Naturvetarna hade 2015 en medianlön på 43 000 kr per månad och de allra flesta hade en lön i spannet mellan 32 000 kr till 56 800 kr per månad.