Utlandsstudier

För jägmästarstudenter finns goda möjligheter att studera utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Ja, den internationella titeln för jägmästare är Master of Science in Forestry.