Var och hur kan man arbeta som jägmästare

Jägmästare arbetar oftast på ledande nivå eller som specialister i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning eller naturupplevelser. Andra arbetar med miljöfrågor eller med natur- och landskapsvård.

Jägmästare finns på arbetsmarknadens alla sektorer. Många anställs inom privat sektor, på skogsföretag och inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare. En del jägmästare ägnar sig också åt forskning på framför allt SLU.

Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både på svenska skogsföretag och på utlandsägda bolag och i internationella organisationer. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen.

Vanliga titlar för jägmästare är skogskonsulent (se under skogsmästare), produktionsledare, forskare, virkesköpare och chef. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 2 500 yrkesverksamma jägmästare.