Arbetsmarknaden idag för journalister

Det råder idag mycket hård konkurrens om jobben.