Så mycket har en jurist i lön före skatt

Ingångslön (median) för nyexaminerade: 26 500 kronor/månad

Medianlön 10 år efter examen: 41 500 kronor/månad

Medianlön 20 år efter examen: 52 500 kr/månad