Så mycket har en kemist i lön före skatt

Se under Naturvetare.