Har du en utländsk kiropraktorexamen?

Din utländska examen är giltig i Skandinavien och övriga Europa i enlighet med EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv. Examen är även giltig i stora delar av övriga världen där kiropraktik är ett reglerat yrke.

I Sverige är yrkestiteln kiropraktor skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Där görs en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. 

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU och ovan nämnda länder måste du – innan formell ansökan om legitimation enligt ovan – ansöka om prövning av utländsk utbildning, genomgå kunskapsprov i svenska, genomgå kurs i samhälls- och författningskunskap samt göra praktiktjänstgöring under ett år. Kursen i samhälls- och författningskunskap är något som Socialstyrelsen håller i. Anmälan görs på särskild blankett som skickas in senast under vecka 5 för studier under vårterminen med tentamen i maj månad. Även detta finns på Socialstyrelsens hemsida att läsa. Praktiktjänstgöring är densamma som för nyutbildade kiropraktorer och tillvägagångssättet är detsamma.