Så mycket tjänar en kiropraktor före skatt

Ingångslönen under praktiktjänstgöringen är cirka 29 400 kr per månad.

Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare.  Medianinkomsten efter 10 år är cirka 43 000 kr per månad.