Utbildning för att bli kiropraktor

Om du som svensk vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen finns det idag endast ett alternativ, att studera utomlands. Det finns också en svensk utbildning, utan högskolepoäng. Både den svenska och de utländska utbildningarna leder till legitimation i Sverige. Läs mer under rubriken "Här kan du studera".

Utbildningen utgörs av både teoretiska ämnen och praktiska moment. Huvudämnena är anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, neurologi, ortopedi, reumatologi, patologi, radiologi, diagnostik, forskningsmetodik samt kiropraktisk teori och behandlingsmetoder.

I utbildningen ingår även handledd praktisk tjänstgöring i form av patientundersökning och behandling i skolans regi.

När du erhållit din examen i utlandet påbörjar du din ettåriga praktiktjänstgöring där nio månader sker under en legitimerad kiropraktors handledning och tre månader inom svensk hälso- och sjukvård.

Du söker legitimation hos Socialstyrelsen, särskilda regler gäller för den som är utbildad i utlandet. Sedan 2006 är kiropraktor en skyddad yrkestitel.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för studier vid godkända kiropraktorutbildningar, såväl i Sverige (fyra av fem år) som i utlandet (hela studietiden).

Kiropraktortbildningens längd

Utbildningen vid de utländska lärosätena är fem år och ger vid akademisk examen i Europa 300 högskolepoäng (ECTS). Den svenska utbildningen är även den på fem år men ger inga högskolepoäng.

Här kan du studera till kiropraktor

I utlandet finns kiropraktorutbildningar som leder till akademisk examen bland annat i Danmark, England, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. En lista på godkända skolor enligt professionens organ för ackreditering av lärosäten, European Council on Chiropractic Education, finner du på www.lkr.se/utbildning.

Den närmaste utländska utbildningen ligger i Danmark och är dessutom den enda kiropraktorutbildning som är statligt finansierad, vilket betyder att man som svensk inte betalar kursavgifter.

I Sverige finns kiropraktorutbildning endast vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna (www.kiropraktik.edu). Utbildningen är femårig och innehåller både teori och praktiktjänstgöring.

Inriktningar & vidareutbildning in kiropraktik

Som utbildad kiropraktor finns det möjlighet att specialisera sig inom många områden så som neurologi (läran om nervsystemet), ortopedi, idrottsmedicin, pediatrik (behandling av barn) och radiologi (hur man läser röntgenbilder). Vidareutbildning erbjuds kontinuerligt både i Sverige och utomlands inom kiropraktiska specialtekniker, nya diagnostiska metoder samt i olika medicinska ämnen som berör kiropraktik.

Du kan även forska inom kiropraktik om du har en akademisk examen och det finns kiropraktorer som har doktorerat.