Utlandsstudier

Se avsnittet "Här kan du studera".

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå.

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.