Utbildning för att bli kostvetare

Utbildningarna för kostvetare har lite olika inriktningar, men generellt kombinerar utbildningarna kostvetenskap med företagsekonomi och kostadministration. I kostvetenskap ingår bland annat näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelskunskap, matlagningsteknik, experimentell matlagning samt måltids- och kostplanering. Matens och måltidens värde för hälsa, njutning och gemenskap är central. Företagsekonomi ger kunskaper kring företag och företagandets villkor, budgetering, kalkylering, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring etc. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår i utbildningsplanen. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

Utbildningens längd

3 år (180 hp) leder fram till en kandidatexamen, därefter kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns möjlighet att inrikta sig mot företagsekonomi och ledarskap, hälsopromotion eller livsmedelssäkerhet.

Här kan du studera

Kostvetare utbildas på kostvetarprogrammet vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.