Arbetsmarknaden idag för kulturmiljöyrken

För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben
För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter