Landskapsarkitekt

Många landskapsarkitekter arbetar med utredning, planering och miljökonsekvensanalyser inför förestående förändringar i landskapet.

Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägdragningar eller rekreationsområden. Utformningen av bostads- och industriområdens gator och gårdar och av stadens offentliga platser, gator, torg och parker är andra viktiga arbetsområden för många landskapsarkitekter.

Läs mer under Arkitektyrken.

Hur och var kan man arbeta som landskapsarkitekt?

Hur utbildar man sig till landskapsarkitekt?

Behörighet

Utlandsstudier

Arbetsmarknaden idag

Hur mycket tjänar en landskapsarkitekt före skatt?

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se