Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

  • SLU Ultuna områdesbehörighet 14 med undantag från Matematik D.
  • SLU Alnarp områdesbehörighet 3.