Hur och var kan man arbeta som landskapsarkitekt?

Många landskapsarkitekter arbetar med planering och miljökonsekvensanalyser när man vill förändra användningen av landskapet. Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägar eller friluftsområden.

Att utforma bostads- och industriområden och stadens offentliga platser (gator, torg och parker) är andra viktiga arbetsområden. Ofta får man sammanväga olika, ofta motstridiga, intressen. Landskapsarkitekter tar hänsyn till ekologiska aspekter och väger samman dem med ekonomiska, tekniska, funktionella och estetiska synpunkter.
Landskapsarkitekter är ofta anställda i arkitektföretag eller tekniska konsultföretag där de arbetar som konsulter med planering, projektering och utredningar. En del driver egen verksamhet. Det finns också landskapsarkitekter i kommuner, på statliga verk och myndigheter, som till exempel Vägverket och Naturvårdsverket.