Hur utbildar man sig till landskapsarkitekt?

Om du vill bli landskapsarkitekt läser du på Ultuna utanför Uppsala eller Alnarp mellan Malmö och Lund. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Landskapsarkitektutbildningen är 300 högskolepoäng, det vill säga femårig. Sex månaders obligatorisk praktik krävs för examen.

Utbildningen kombinerar konstnärlig träning med naturvetenskap. Huvudinriktningar i utbildningen är planering, förvaltning och projektering. Ett annat viktigt ämne är den konstnärliga träningen.

Undervisningen är projektinriktad och man arbetar med allt från naturreservat och kulturlandskap till stadens gator, torg och parker. Man kan välja att inrikta studierna mot planering, gestaltning och projektering, förvaltning eller landskapsvård.

Antagningen görs på betyg eller högskoleprov. Varje år antas ca 120 landskapsarkitektstuderande, 60 på Alnarp och 60 på Ultuna.