Behörighet

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 15 / A14. Dessutom krävs relevant yrkeserfarenhet.Se information om behörighet på Studera.nu samt www.slu.se.