Så mycket har en lärare i lön före skatt

Medianlön för olika lärarkategorier november 2015:

Grundskola, tidigare år
25 år 25 900 kr per månad
35 år 28 300 kr per månad
45 år 30 100 kr per månad

Grundskola, senare år
25 år 25 800 kr per månad
35 år 29 800 kr per månad
45 år 31 900 kr per månad

Gymnasielärare - yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen
25 år 26 500 kr per månad
35 år 30 500 kr per månad
45 år 32 900 kr per månad

Speciallärare och specialpedagoger
25 år 26 500 kr per månad
35 år 31 800 kr per månad
45 år 33 500 kr per månad