Så mycket har en universitetslärare i lön före skatt

I mars 2015 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg):
Doktorand 26 500 kr
Postdoktor 34 200 kr
(minst 5 år efter magisterexamen el. motsv.)
Forskarassistent/Biträdande lektor 39 900 kr
Adjunkt 35 900 kr
Lektor 43 400 kr
Professor 59 242 kr
Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bland annat beroende på ämnesområdet.