Utbildning för att bli logistiker

Utbildningens längd

Ett kandidatprogram är 3 år (180 högskolepoäng). Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng). Högskoleingenjörsprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng). Civilingenjörsprogrammet är 5 år (300 högskolepoäng).

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Det finns också olika utbildningar i logistik inom Yrkeshögskolan. De har olika längd men är upp till 2 år.

Inriktningar & vidareutbildning

Logistikutbildningar har oftast ekonomisk eller teknisk inriktning. Det finns särskilda utbildningsprogram i logistik, till exempel transportlogistik eller informationslogistik, men ämnet erbjuds också som inriktning inom andra program, som sjöfart och logistik. På flera lärosäten finns logistik som fördjupning i civilekonom och ekonomutbildningarna (se Civilekonom/Ekonom) eller högskole- och civilingenjörsprogrammen (se Högskoleingenjör och Civilingenjör).

Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik (se Systemvetare). Flera högskolor och universitet erbjuder påbyggnadsutbildningar i form av magister- och masterprogram.

Här kan du studera

Det finns flera lärosäten som erbjuder en ren logistikutbildning, några exempel är universiteten i Göteborg och Umeå, högskolorna i Gävle, Jönköping, Malmö, Skövde, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö).

En del lärosäten erbjuder logistik inom civilekonom- och ekonomutbildningarna, bland andra högskolan i Halmstad, universiteten i Göteborg och Umeå och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), medan till exempel Chalmers tekniska högskola, universiteten i Linköping och Lund, Mälardalens högskola (Eskilstuna/Västerås), Högskolorna i Borås och Jönköping erbjuder logistik inom ramen för sina högskole- eller civilingenjörsutbildningar.  

Högskolan i Skövde har även Industriell ekonomi och Logistik som leder till en kandidatexamen i Logistik alternativt Företagsekonomi

Flera högskolor och universitet har påbyggnadsprogram i logistik och många lärosäten erbjuder också fristående kurser i ämnet.

Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby utbildar informationslogistiker. CIL är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), näringsliv och offentlig sektor i regionen.

Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu. Om yrkesutbildningar finns information på www.yrkeshogskolan.se