Utbildning för att bli logoped

Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar studier i bland annat psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap, logopedi och medicin.

För att få arbeta som logoped krävs legitimation. Detta ansöker man om hos Socialstyrelsen efter genomgången utbildning och godkänd examen.

Utbildningens längd

Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier.

Här kan du studera

Utbildningsorterna är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (KI), Umeå och Uppsala. Samtliga utbildningsorter har årligt intag av studenter.

Kontrollera alltid på högskoleverkets hemsida www.studera.nu eller respektive högskolas hemsida för aktuell information.