Har du en utländsk lotsexamen?

Svenska sjökaptener och svenska lotsar har utbildat sig till lotsar i andra länder.