Utbildning för att bli matematiker

Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

IT, statistik, biostatistik, försäkrings- eller finansmatematik samt teknisk beräkning. Många matematiker är forskarutbildade.

Här kan du studera

Se www.studera.nu