Arbetsmarknaden idag för en miljö- och hälsoskyddsinspektör

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.

För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.