Vad jobbar en miljö- och hälsoskyddsinspektör med?

Miljö och hälsoskyddsinspektörer arbetar på kommunernas miljökontor med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Att granska miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer är en annan arbetsuppgift.