Var och hur kan man arbeta med miljö

Miljöutbildade kan arbeta med miljöfrågor på alla arbetsmarknadens sektorer och i alla branscher. Uppgiften är ofta att hjälpa en verksamhet att arbeta på ett hållbart sätt. De flesta större företag har idag en miljösamordnare, miljöchef eller en miljöstrateg. Många arbetar också som handläggare eller utredare på kommuner och myndigheter. Miljöutbildade arbetar också ofta som konsulter.

Miljövetare arbetar med att försöka lösa miljöproblem genom olika styrmedel som till exempel miljörevision och miljöcertifiering. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är andra viktiga uppgifter. Ofta arbetar den miljöutbildade med miljöanalys, ledning, samordning och anpassning. Att leda olika typer av miljöprojekt är en annan vanlig arbetsuppgift.

Vanliga titlar är miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöinspektör), handläggare, miljökonsult, miljöutredare och projektledare. Naturvetarna bedömer att det finns ca 8 000 miljöutbildade i Sverige.

MILJÖ- OCH HÄLSO-SKYDDSINSPEKTÖR

Miljö och hälsoskyddsinspektörer eller miljö- och hälsoskyddshandläggare arbetar på kommunernas miljökontor med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Att granska miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer är en annan arbetsuppgift.