Arbetsmarknaden idag för museiarbetare

För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben.
För erfarna: Stor konkurrens om jobben.