Naprapat

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och nedsatt funktion i kroppens rörelse- och stödjeorgan. Naprapater är legitimerade och ingår i den etablerade hälso- och sjukvården i Sverige.

Naprapati

Naprapati är en gren inom manuell medicin vilket innebär att naprapaten främst använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ett flertal manuella behandlingstekniker kombineras på olika sätt i syfte att påverka muskulatur, leder och bindväv för att främja kroppens funktion och lindra eventuella besvär.

De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är manipulation och mobilisering av såväl ryggraden som andra leder, samt olika typer av mjukdelstekniker såsom massage, stretching och nervmobilisering. Som komplement till den manuella behandlingen kan naprapaten också använda elektroterapi som exempelvis TENS och stötvågsbehandling.

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär. Det kan innebära att ta reda på om patientens besvär beror på exempelvis felaktig arbetsställning eller brist på fysisk aktivitet. Även biopsykosociala aspekter beaktas, dvs samtliga faktorer som kan påverka hälsan.

En naprapat kan genom rådgivning förebygga besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vilka livsstilsfaktorer patienten kan förändra för att minska risken för besvär. Naprapaten har också medicinska kunskaper för att kunna avgöra när naprapati inte är det behandlingsalternativ som är bäst för patienten, och när patienten bör remitteras till annan vårdgivare.

Var och hur kan man arbeta som naprapat

Utbildning för att bli naprapat

Utlandsstudier

Detta är inte ett av Sacos yrken

Naprapat tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.